Distributor for India

Madaus Pharmaceuticals Pvt. Ltd.

Madaus Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
304-306, Dempo Towers, Plot No. 16
EDC Plaza, Patto, Panaji
Goa – 403001
India
Tel : +91 832 2437334/2437335

madauspharma@madaus.in
ashutoshrawal@madaus.in